Şirketimiz 2002 yılından beri başta İstanbul olmak üzere birçok illerde hizmet vermektedir. Tehlikeli ve tehlikesiz türden bir çok atığın uzman kadromuz ile lokasyon fark etmeksizin toplanmasını, ayrıştırılmasını, geçici depolamasını, ara depolamasını, arındırılması, işlenmesini ve geri kazanımını; çevre mevzuatı, ilgili yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ve her türden yasal düzenlemelere göre uygun bir şekilde yapmaktayız. Daha fazla…

Elektronik Atık Toplayan Lisanslı Firmalar

Tehlikeli Atık, Tıbbi Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, ve Atık Akü taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler taşıma lisansı almak zorundadır. Bunun için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-18’inde bulunan bilgi ve belgelerle ilgili valiliğe başvurarak firma ve araç için lisans alınması gerekmektedir. Daha Fazla…