Elektronik hurda ihracatı, bir ülkeden başka bir ülkeye elektronik hurda malzemesi göndermek anlamına gelir. Bu, atık yönetimi için bir yöntem olabilir, ancak doğru şekilde yapılmadığında ciddi çevresel ve sosyal sorunlara neden olabilir.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, elektronik hurda ihracatı sorunlu olabilir. Bazı firmalar, düşük maliyetlerle atık malzeme alarak, bunları geri dönüştürmek veya imha etmek için yetersiz tesislerde işlem yaparlar. Bu tesislerde çevre ve insan sağlığı için ciddi riskler ortaya çıkabilir, çünkü atıklar doğru şekilde işlenmez veya geri dönüştürülmezse, havaya, toprağa ve suya zararlı kimyasallar yayılabilir.

Ayrıca, elektronik hurda ihracatı bazen atık malzeme kaynaklı sorunların ihracat yapan ülkeye geri dönmesine neden olabilir. Örneğin, elektronik hurda ihracatı yapan bir ülke, elektronik hurda malzemelerin geri dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkan zararlı kimyasalların çevreye yayılmasını önlemek için yeterli düzenlemeler yapmadığı takdirde, ihracat yapan ülkeye ciddi çevresel sorunlar geri dönebilir.

Bu nedenlerle, elektronik hurda ihracatı, çevresel ve sosyal sorunlar yaratabileceği için doğru şekilde yönetilmelidir. Uluslararası anlaşmalar, bu tür ihracatların kontrol edilmesi için bazı düzenlemeler getirmiştir ve bu düzenlemelere uyulması önemlidir. Ayrıca, elektronik atıkların çevreye zarar vermeden doğru şekilde geri dönüştürülebilmesi için, yerel olarak uygun atık yönetim politikalarının uygulanması gerekmektedir.