• Atık Beyan Sistemi
    • Atık Beyan Sistemi Nedir?
    • Atık Beyan Sistemi Zorunlu mu?
    • Atık Beyan Sistemi Nasıl Kullanılır?

Atık Beyan Sistemi Nedir?

“Atık Beyan Sistemi”, atık yönetimi sürecinde yer alan tüm paydaşların atıkların hareketlerini kaydettiği bir dijital platformdur. Bu sistem, atık üreticileri, toplayıcıları ve bertaraf tesisleri arasındaki atık hareketlerinin takip edilmesine olanak tanır.
Atık Beyan Sistemi’nin amacı, atık yönetimi sürecinde atıkların üretiminden bertarafına kadar olan tüm aşamaların izlenebilirliğini artırmak ve atık yönetimi sürecindeki hataları azaltmaktır. Atık Beyan Sistemi, atık yönetimi sürecindeki tüm paydaşların atık beyanlarını dijital olarak kaydettikleri bir platformdur.
Atık beyanı, bir atığın miktarı, tipi, kaynağı ve bertaraf yöntemi gibi bilgilerin yer aldığı bir kayıt formudur. Atık Beyan Sistemi, atık üreticileri tarafından beyan edilen atık miktarlarına göre atık üretim raporları oluşturur ve bu raporlar, atık üretimleri hakkında daha doğru ve güncel bilgiye sahip olmak isteyen kurumlar tarafından kullanılabilir.
Atık Beyan Sistemi ayrıca, atık toplayıcılarının topladıkları atıkların hareketlerini takip etmelerine ve atık bertaraf tesislerinin atıkları kabul etmelerine ve yönetmelerine olanak tanır. Bu sistem, atık yönetimi sürecindeki tüm paydaşların daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarını sağlar ve atık yönetimi sürecindeki hataları azaltır.
Atık Beyan Sistemi, atık yönetimi sektöründe sıkça kullanılan bir uygulamadır ve birçok ülkede atık yönetimi süreçlerinde kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

Atık Beyan Sistemi Zorunlu mu?

Atık beyan sistemi Türkiye’de 2021 yılından itibaren yürürlüğe giren bir düzenlemedir. Bu düzenleme, çevre ve insan sağlığına yönelik atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi sürecinin izlenebilirliğini arttırmak amacıyla hayata geçirilmiştir.
Bu kapsamda, 2019 yılında Türkiye’de atık yönetimi mevzuatında yapılan değişiklikle, atık üreticilerinin (işletmelerin) çevre mevzuatına uygun olarak atıklarını yönetmeleri, kaynakta azaltmaları ve atıklarının izlenebilirliğini sağlamaları gerektiği belirtilmiştir. Atık beyan sistemi de bu amaçla hayata geçirilmiştir.
Bu nedenle, Türkiye’de atık üreticisi olan işletmeler atık beyan sistemine kayıt yaptırmak zorundadırlar. Atık beyan sistemi zorunluluğu, atık üreticilerinin atıklarının ne kadarını, nasıl, nereye ve hangi araçlarla taşıdıklarının sisteme kaydedilmesi gerektiğini belirtir. Böylece atıkların yönetimi, kaynakta azaltılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi süreçleri daha etkili bir şekilde izlenebilir hale getirilmektedir.

Atık Beyan Sistemi Nasıl Kullanılır?

Atık beyan sistemi, Türkiye’de atık üreticilerinin (işletmelerin) atık yönetimi süreçlerinin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir dijital platformdur. İşletmeler, atık beyan sistemi üzerinden atık üretim miktarlarını, taşıma işlemlerini ve bertaraf edildikleri yerleri kaydederek atık yönetimi süreçlerini izleyebilirler. İşletmelerin atık beyan sistemini kullanmaları için aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekmektedir:
Atık Beyan Sistemi’ne Kayıt Olma: Atık beyan sistemi kullanmak için öncelikle sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt işlemi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası ve işletme bilgileri ile yapılmaktadır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra işletmenin kullanıcı adı ve şifresi oluşturulur.
Atık Beyan Formu Oluşturma: İşletmeler, atık üretim miktarlarını, atıkların nerede biriktirildiğini, hangi araçlarla taşındığını, hangi taşıma firması ile çalışıldığını ve atıkların bertaraf edildiği yeri belirten bir beyan formu oluştururlar. Bu form, atık beyan sistemi üzerinden doldurulur ve kaydedilir.
Beyan Formu Onaylama ve Bildirim: İşletmeler, atık beyan formunu doldurduktan sonra formu onaylayarak kaydedebilirler. Kaydedilen form, atık yönetimi sürecinin tüm paydaşlarına (taşıma firmaları, bertaraf tesisleri vb.) otomatik olarak bildirilir.
Takip ve Kontrol: Atık beyan sistemi üzerinden oluşturulan beyan formları, atık yönetimi sürecinin izlenmesi ve kontrol edilmesi açısından önemlidir. İşletmeler, atık beyan sistemi üzerinden tüm beyan formlarını, oluşan atık miktarlarını ve atık yönetimi sürecini takip edebilirler.
Atık beyan sistemi, çevre ve insan sağlığına yönelik atıkların izlenebilirliğini arttırmak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. İşletmelerin atık yönetimi süreçlerini düzenli bir şekilde izleyerek kaynakta azaltmalarını, geri dönüşümü sağlamalarını ve atıkların bertaraf edilmesini kontrol etmelerini sağlamaktadır.