14 Atık Kod Grubu

Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve İtici Gazlar (07 ve 08 Hariç)

14 06 Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici Gazlar
14 06 01* Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC A
14 06 02* Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları A
14 06 03* Diğer çözücüler ve çözücü karışımları A
14 06 04* Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar A
14 06 05* Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar A