13 Atık Kod Grubu

Yağ Atıkları ve Sıvı Yakıt Atıkları (Yenilebilir Yağlar, 05 ve 12 Hariç)

13 01 Atık Hidrolik Yağlar
13 01 01* PCB (1) içeren hidrolik yağlar A
13 01 04* Klor içeren emülsiyonlar A
13 01 05* Klor içermeyen emülsiyonlar A
13 01 09* Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar A
13 01 10* Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar A
13 01 11* Sentetik hidrolik yağlar A
13 01 12* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar A
13 01 13* Diğer hidrolik yağlar A
13 02 Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları
13 02 04* Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 02 05* Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 02 06* Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 02 07* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 02 08* Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 03 Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları
13 03 01* PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları A
13 03 06* 13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 03 07* Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 03 08* Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 03 09* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 03 10* Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 04 Sintine Yağları
13 04 01* Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları A
13 04 02* İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları A
13 04 03* Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları A
13 05 Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri
13 05 01* Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar A
13 05 02* Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar A
13 05 03* Yakalayıcı (interseptör) çamurları A
13 05 06* Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ A
13 05 07* Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su A
13 05 08* Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar A
13 07 Sıvı Yakıtların Atıkları
13 07 01* Fuel-oil ve mazot A
13 07 02* Benzin A
13 07 03* Diğer yakıtlar (karışımlar dahil) A
13 08 Başka bir şekilde tanımlanmamış yağ atıkları
13 08 01* Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları A
13 08 02* Diğer emülsiyonlar A
13 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar