11 Atık Kod Grubu

Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanması İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar; Demir Dışı Hidrometalurji

11 01 Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama)
11 01 05* Sıyırma asitleri (parlatma asitleri) A
11 01 06* Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler A
11 01 07* Sıyırma bazları A
11 01 08* Fosfatlama çamurları A
11 01 09* Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
11 01 10 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri
11 01 11* Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları M
11 01 12 11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları
11 01 13* Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları M
11 01 14 11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları
11 01 15* Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar M
11 01 16* Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri A
11 01 98* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
11 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
11 02 Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalürjik İşlenmesinin Atıkları
11 02 02* Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları A
11 02 03 Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları
11 02 05* Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar M
11 02 06 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları
11 02 07* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
11 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
11 03 Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri
11 03 01* Siyanür içeren atıklar A
11 03 02* Diğer atıklar A
11 05 Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları
11 05 01 Katı çinko
11 05 02 Çinko külü
11 05 03* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
11 05 04* Iskarta flaks malzemeler A
11 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar