10 Atık Kod Grubu

Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

10 01 Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)
10 01 01 (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 02 Uçucu kömür külü
10 01 03 Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül
10 01 04* Uçucu yağ külü ve kazan tozu A
10 01 05 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar
10 01 07 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar
10 01 09* Sülfürik asit A
10 01 13* Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri A
10 01 14* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu M
10 01 15 10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 16* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül M
10 01 17 10 01 16 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan uçucu kül
10 01 18* Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları M
10 01 19 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları
10 01 20* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
10 01 21 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
10 01 22* Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar M
10 01 23 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar
10 01 24 Akışkan yatak kumları
10 01 25 Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
10 01 26 Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar
10 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 02 Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
10 02 01 Cüruf işleme atıkları
10 02 02 İşlenmemiş cüruf
10 02 07* Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar M
10 02 08 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 10 Haddehane tufalı
10 02 11* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M
10 02 12 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 02 13* Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
10 02 14 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri
10 02 15 Diğer çamurlar ve filtre kekleri
10 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 03 Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 03 02 Anot hurdaları
10 03 04* Birincil üretim cürufları A
10 03 05 Atık alüminyum oksit
10 03 08* İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları A
10 03 09* İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar A
10 03 15* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler M
10 03 16 10 03 05 dışındaki köpükler
10 03 17* Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar M
10 03 18 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 03 19* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M
10 03 20 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu
10 03 21* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil) M
10 03 22 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 03 23* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları M
10 03 24 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları
10 03 25* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri M
10 03 26 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
10 03 27* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M
10 03 28 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 03 29* Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar M
10 03 30 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar
10 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 04 Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 04 01* Birincil ve ikincil üretim cürufları A
10 04 02* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler A
10 04 03* Kalsiyum arsenat A
10 04 04* Baca gazı tozu A
10 04 05* Diğer partiküller ve toz A
10 04 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
10 04 07* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri A
10 04 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M
10 04 10 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 05 Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 05 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 05 03* Baca gazı tozu A
10 05 04 Diğer partiküller ve toz
10 05 05* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
10 05 06* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri A
10 05 08* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M
10 05 09 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 05 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler M
10 05 11 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
10 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 06 Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 06 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 06 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 06 03* Baca gazı tozu A
10 06 04 Diğer partiküller ve toz
10 06 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
10 06 07* Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri A
10 06 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar M
10 06 10 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 07 Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 07 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 07 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 07 03 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 07 04 Diğer partiküller ve toz
10 07 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 07 07* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar M
10 07 08 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 08 Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 08 04 Partiküller ve toz
10 08 08* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu A
10 08 09 Diğer cüruflar
10 08 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler M
10 08 11 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
10 08 12* Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar M
10 08 13 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 08 14 Anot hurdası
10 08 15* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M
10 08 16 10 08 15 dışındaki baca gazı tozu
10 08 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
10 08 18 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
10 08 19* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar M
10 08 20 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 09 Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar
10 09 03 Ocak cürufları
10 09 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 09 06 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 09 08 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M
10 09 10 10 09 09 dışındaki baca gazı tozu
10 09 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller M
10 09 12 10 09 11 dışındaki diğer partiküller
10 09 13* Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar M
10 09 14 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar
10 09 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı M
10 09 16 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 10 Demir Dışı Döküm Atıkları
10 10 03 Ocak cürufları
10 10 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 10 06 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 10 08 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M
10 10 10 10 10 09 dışındaki baca gazı tozu
10 10 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller M
10 10 12 10 10 11 dışındaki diğer partiküller
10 10 13* Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları M
10 10 14 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları
10 10 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı M
10 10 16 10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 11 Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları
10 11 03 Cam elyaf atıkları
10 11 05 Partiküller ve toz
10 11 09* Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı M
10 11 10 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
10 11 11* Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden) M
10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlar
10 11 13* Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru M
10 11 14 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru
10 11 15* Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M
10 11 16 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 11 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
10 11 18 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 11 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M
10 11 20 10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 12 Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
10 12 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 12 03 Partiküller ve toz
10 12 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 12 06 Iskarta kalıplar
10 12 08 Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)
10 12 09* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M
10 12 10 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 12 11* Ağır metaller içeren sırlama atıkları M
10 12 12 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları
10 12 13 Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur
10 12 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 13 Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları
10 13 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 13 04 Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar
10 13 06 Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)
10 13 07 Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri
10 13 09* Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar M
10 13 10 10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları
10 13 11 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları
10 13 12* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M
10 13 13 10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 13 14 Atık beton ve beton çamurları
10 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 14 Krematoryum Atıkları
10 14 01* Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar A