07 Atık Kod Grubu

Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

07 01 Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 01 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 01 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 01 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 01 09* Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar A
07 01 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 01 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 01 12 07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 01 99 Başka şekilde tanımlanmayan atıklar
07 02 Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 02 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 02 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 02 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 02 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 02 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 02 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 02 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 02 12 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 02 13 Atık plastik
07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları M
07 02 15 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
07 02 16* Zararlı silikonlar içeren atıklar M
07 02 17 07 02 16 dışında zararlı silikon içeren atıklar
07 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 03 Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar(06 11 dışındaki)
07 03 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 03 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 03 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 03 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 03 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 03 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 03 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 03 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 03 12 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 04 Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 04 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 04 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 04 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 04 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 04 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 04 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 04 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 04 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 04 12 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 04 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar M
07 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 05 İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 05 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 05 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 05 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 05 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 05 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 05 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 05 10* Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar A
07 05 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 05 12 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 05 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar M
07 05 14 07 05 13 dışındaki katı atıklar
07 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 06 Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 06 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 06 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 06 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 06 07* Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları A
07 06 08* Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları A
07 06 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 06 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 06 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 06 12 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 07 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 07 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 07 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 07 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 07 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 07 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 07 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 07 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 07 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 07 12 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar