Lisanslı Araçlarla Atıkların Alımı

Tesis Atık Kabul

Elektronik Atık Ön Ayrıştırma İşlemi

Geri Kazanım Bölümü (Reuse)

Test Bakım / Onarım

2. El Satış

Arızalı Ürün

Demontaj Bölümü

Ürün (Yarı Mamul ve Hammadde)

Tehlikeli Atık / Değerlendirilemez Atık

Yurtiçi / Yurtdışı Satış

Lisanslı Bertaraf Tesisine Sevk